Paletizačné fólie

Paletizačné fólie a vrecia

Tieto fólie sa používajú na ochranu a
fixáciu tovaru na palete pri skladovaní a
prepravovaní. Z ekologického hľadiska sú
paletizačné fólie nezávadné, 100%
recyklovateľné.

Stretch hood

Fólia sa vyrába vyfukovaním z PE zo samozmrštitelnej trojvrstvovej koextrúdovanej fólie. Počas procesu paletizácie nie je potrebný ohrev teplom. Fólia sa vďaka elastickému správaniu a tvarovej pamäti vracia do predchádzajúceho stavu pred natiahnutím, čím sa tovar na palete pevne fixuje. Charakteristická vlastnosť fólie je vysoká pevnosť a ťažnosť, vysoká čírosť a lesk. Jej použitie prináša značné energetické úspory

CHARAKTERISTIKA VRIEC

Primár x recyklát – podľa potreby je možné vyrobiť vrecia z primáru (spĺňajú prísne hygienické podmienky) aj z recyklátu.

Celoplošná mikroperforácia – vrecia je možné vyrobiť s celoplošnou mikroperforáciou. Táto úprava je vhodná na balenie tovaru, ktorý sa potrebuje zbaviť nadbytočnej vlhkosti, alebo naopak, potrebuje jej stály prísun.

Antistatika – vrecia obsahujú antistatické činidlo, ktoré ich zbavuej prebytočného elektrostatického náboja.

Farba – vrecia sa štandardne dodávajú v transparentnom vyhotovení, na prianie zákazníka je možné vyrobiť ich aj v inej farbe. Miera priehľadnosti danej fólie závisí od percenta pridaného farbiva. Nepriehľadné vrecia je možné vyrobiť od hrúbky 30 my.

Potlač – vrecia je možné potlačiť jednofarebne alebo viacfarebne (napr. recyklačné znaky, logo firmy, a pod.).